Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την εκπομπή οπτικοακουστικών προϊόντων της ΕΡΤ, οι ταινίες που θα υποβάλλονται για να μεταδοθούν στην Ελεύθερη Ζώνη της ΕΡΤ3 υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

1. Δεν επιτρέπεται να είναι διαφημιστικά μηνύματα ούτε να περιέχουν έμμεση διαφήμιση (π.χ. ρούχα ή αναψυκτικά με εμφανή τα λογότυπα της εταιρίας παραγωγής τους).
2. Δεν επιτρέπεται να περιέχουν πορνογραφικό υλικό.
3. Δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν ή να θίγουν την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται.
4. Δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν καμία παρότρυνση σε μίσος λόγω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαφοράς φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας ή σεξουαλικών προτιμήσεων.
5. Δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται ανήλικοι χωρίς την έγγραφη άδεια των γονιών – κηδεμόνων τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες ηλικίας 16 έως 26 ετών.

Οι νέοι κάτω των 18 ετών πρέπει να έχουν τη συναίνεση των γονιών-κηδεμόνων τους, η οποία αποδεικνύεται με την υπογραφή τους στη αίτηση συμμετοχής.

Η διάρκεια των ταινιών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 και μεγαλύτερη από 16 λεπτά.

Οι διάλογοι αν δεν είναι στα ελληνικά θα πρέπει να έχουν ελληνικούς υπότιτλους

Μαζί με την ταινία ζητάμε να μας στείλετε έναν πρόλογο-εισαγωγή στο έργο σας ενός λεπτού αυτοπροσώπως μπροστά στην κάμερα και φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη μετάδοση των βίντεο είναι: εικόνα 16:9 και τύπος αρχείου MPEG4

Μπορούν να είναι ατομικές ή συλλογικές δημιουργίες.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ