Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την εκπομπή οπτικοακουστικών προϊόντων της ΕΡΤ, οι ταινίες που θα υποβάλλονται για να μεταδοθούν στην Ελεύθερη Ζώνη της ΕΡΤ3 υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

1. Δεν επιτρέπεται να είναι διαφημιστικά μηνύματα ούτε να περιέχουν έμμεση διαφήμιση (π.χ. ρούχα ή αναψυκτικά με εμφανή τα λογότυπα της εταιρίας παραγωγής τους).
2. Δεν επιτρέπεται να περιέχουν πορνογραφικό υλικό.
3. Δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν ή να θίγουν την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται.
4. Δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν καμία παρότρυνση σε μίσος λόγω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαφοράς φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας ή σεξουαλικών προτιμήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες ηλικίας 16 έως 26 ετών.

Οι νέοι κάτω των 18 ετών πρέπει να έχουν τη συναίνεση των γονιών-κηδεμόνων τους, η οποία αποδεικνύεται με την υπογραφή τους στη αίτηση συμμετοχής.

Η διάρκεια των ταινιών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 και μεγαλύτερη από 16 λεπτά.

Οι διάλογοι αν δεν είναι στα ελληνικά θα πρέπει να έχουν ελληνικούς υπότιτλους.

Αν χρησιμοποιήσετε μουσική τρίτων θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια τους.

Μαζί με την ταινία ζητάμε να μας στείλετε έναν πρόλογο-εισαγωγή στο έργο σας ενός λεπτού αυτοπροσώπως μπροστά στην κάμερα και φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη μετάδοση των βίντεο είναι: εικόνα 16:9 και τύπος αρχείου MPEG4.

Μπορούν να είναι ατομικές ή συλλογικές δημιουργίες.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ